Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens zijn bij MBS (Lees: Stichting NIRI) veilig conform de AVG.

Als wij het in deze privacyverklaring hebben over ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen wij daarmee MBS. Wij zijn de partij die uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en ook beschermen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens die ‘herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en paspoortgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese privacywetgeving)

Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de wijt- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit betekent dat wij in ieder geval:

 1. Vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel;
 2. Wij niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden;
 3. Om nadrukkelijke toestemming vragen wanneer dat nodig is;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. De rechten die u hebt over persoonsgegevens respecteren.

Wanneer verzamelen wij welke persoonsgegevens?

 1. U vraagt informatie aan
 2. U doet een advies-, onderzoek- of audit aanvraag
 3. U schrijft in voor een cursus, opleiding of andere activiteit

Waarvoor verzamelen wij persoonsgegevens?

 1. U vraagt informatie aan via het invulformulier of email
 2. Wanneer u informatie aanvraagt, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: naam, voornamen, e-mailadres, mobielnummer en uw berichtgeving.
 3. U schrijft in voor een opleiding of cursus via het digitaal invulformulier of hard-copy formulier

Wanneer u zich aanmeldt/inschrijft voor een onderwijsactiviteit hebben wij de volgende gegevens van u nodig: geslacht, achternaam, voornamen, geboortedatum, woonadres, postcode, woonplaats, e-mailadres, mobielnummer, voor welke onderwijssoort u inschrijft en uw motivatie.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens in onze database?

Uitsluitend het bestuur van de Stichting NIRI.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Dat doen wij zo lang als dat nodig is voor de doelen waar wij het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wet- en regelgeving. Ook gebruiken wij het voor het aanvragen van een buitenlands diploma waarvoor u heeft aangemeld. U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen tenzij dat wettelijke niet mag binnen een bepaald aantal jaren.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

MBS behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u persoonlijk daarover te berichten. Daarom is het advies geregeld onze studievoorwaarden en privacyverklaring te blijven raadplegen.

Vragen? Opmerkingen? Klachten? Schroom niet ons te mailen.

Stichting NIRI

Rooseveltstraat 86

Postbus 1421

2321 BM Leiden

Mail ons

Translate »
error: Content is protected !!