.

.

Onderwijs en examens

Wij leren u de kennis, inzicht, vaardigheden en attitude die een professional dient te beheersen.

Opleiders willen zoveel mogelijk tijd besteden aan het geven van goed onderwijs. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom is het fijn om te weten dat MBS niet ook nog zelf het examen ontwikkelt. De onafhankelijke EXIN en Associatie voor Examinering hebben examens beschikbaar op het gebied van onder andere financiën, HRM, ondernemerschap, management, administratie, ICT en AVG. Deze examens zijn gemaakt door toets deskundigen die weten hoe een volwaardig examen eruit hoort te zien. Zo kunnen wij ons volledig focussen op de lesstof voor de studenten. Het erkend diploma van de Associatie en van de EXIN wordt door het bedrijfsleven, overheid en non-profit gewaardeerd.

Internationaal

Wij zijn houder van het Nuffic Certificaat Diploma-waardering en landenmodules en kunnen diploma’s en certificaten van buitenlandse private scholen waarderen naar Nederlandse onderwijs normen.

Wat zegt Nuffic: “Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Vanuit die gedachte moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.”

Kwaliteit van opleidingen

Wij zijn adviseur van CIAC-Global en waken over de kwaliteit van het onderwijs wereldwijd.

De Confederation of International Accreditation Commission – CIAC  is een particulier, niet-gouvernementeel, zelfregulerend en snelst groeiend accreditatie-/beoordelingsbureau dat werkt aan de verbetering van de normen voor onderwijskwaliteitsborging over de hele wereld. Federaal erkend als een non-profit organisatie.

CRKBO ingeschreven docent

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit o.a. een Register Docenten.

In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. De docent beschikt dan over een officiële PO-onderwijsbevoegdheid, en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair-diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid, een Getuigschrift Didactische Scholing WEB (PDG), en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een afgesloten ‘Train de trainer-opleiding’).

CBS Standaard Bedrijfsindeling bij KvK

MBS Online is onderdeel van Stichting NIRI voor wetenschappelijk onderzoek, studiebegeleiding en praktijkvorming en ingedeeld door KvK in:

SBI 7220 Geesteswetenschappelijke research

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij – en geesteswetenschappen. Deze klasse omvat speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van wetenschappelijk onderwijs: onderwijs, vorming en omscholing, cultuur en religie, recreatie, sport en toerisme, welzijnszorg en politiek, archeologie en geschiedenis, psychologie, wijsbegeerte, economie en planologie, maatschappelijke structuren, relaties en gedragspatronen.

SBI 85599 Studiebegeleiding- en onderwijs

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs, deze klasse omvat: zelfstandige leraren; studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.; geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming; geven van cursussen, trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.; geven van cursussen, trainingen voor het omgaan met stress; schoolcatechese en zondagsscholen; onderwijs niet in te delen naar niveau en samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal.

Lidmaatschappen
  • Geregistreerd docent CRKBO
  • Lid van Nederlandse Juristen Vereniging
  • Lid van Institute of Management Accountants, Chapter VU Amsterdam
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  • Honorary Advisor in the Board of Global Advisors for Quality Assurance in Education.

error: Content is protected !!